Facebook Twitter LinkedIn
cerifikat
formats

Sušené mlieko

Sušené mlieko sa získa odparením takmer všetkej vody z plnotučného alebo odtučneného mlieka , obsahuje najviac 4,0 % vody.

Sušené mlieko Gemermilk vyrába v dvoch druhoch a to sušené mlieko odtučnené a sušené mlieko plnotučné rozprašovacou metódou. Takisto obsahuje všetky mliečne zložky ako čerstvé mlieko.

Po pasterizácii čerstvého mlieka nasleduje zahustenie na odparke na obsah sušiny cca 45 – 48%. Zahustené mlieko potom sa dosuší na obsah sušiny min.96% rozprašovacou metódou horúcim prúdom vzduchu.

Ochladené sušené mlieko potom sa balí do prešívaných štvorvrstvových papierových vriec s polyetylénovou vložkou. Pre sušené mlieko je vhodné hermetické balenie, ktoré zabraňuje jeho zvlhnutiu. Sušené mliečne výrobky sa uskladňujú v suchých skladoch s relativnou vlhkosťou maximálne 65%.

Chemické zloženie sušeného odtučneného mlieka: najviac 1,25% tuku, 36% bielkovín 48% laktózy, 8% popola a najviac 4% vody.
Chemické zloženie plnotučného sušeného mlieka : najmenej 26% tuku, 26% bielkovín ,36% laktózy 6% popolovín a najviac 4% vody.

Sušené mlieko nie příliš dlho skladované, najmä vyrobené rozprašovaním, má rovnakú výživnú hodnotu ako sterilizované mlieko a je takmer plnohodnotnou potravinou.