Facebook Twitter LinkedIn
cerifikat

Celkové zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti Gemermilk rs, s.r.o.

operacny-programCieľom projektu „Celkové zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti Gemermilk rs, s.r.o.“ je efektívne využívanie energie v spoločnosti Gemermilk rs, s.r.o. Najvýznamnejším racionalizačným opatrením v rámci projektu bola inštalácia nového kotla na výrobu vodnej pary s nominálnym parným výkonom 4 000 kg/h. Ďalším z projektových opatrení bola výmena parných rozvodov a výmena izolácie. Výmena parných rozvodov a výmena izolácie po prvom roku užívania priniesla úsporu zemného plynu vo výške 577 MWh, a zníženie produkcie CO2 o 116 t ročne.

Príjmateľ:

Gemermilk rs, s.r.o., B. Bartóka 41, 97901 Rimavská Sobota

Miesto realizácie:

Rimavská Sobota, Slovenská republika

Celkové náklady projektu:

151 621,16 euro

Výška nenávratného finančného príspevku:

88 392,69 euro

Začiatok realizácie:

23.7.2015

Ukončenie realizácie:

31.12.2015

www.mhsr.sk, www.economy.gov.sk

DSC_4625a